Tag: Apple cho biết sẽ sửa lỗi phần cứng của iPhone 6 Plus